ทางเดินอาหาร - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ทางเดินอาหารตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ทางเดินอาหารประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน สิ่งเหล่านี้มีหน้าที่ในการกลืนกินการย่อยอาหารและการนำอาหารและของเหลวไปใช้ประโยชน์ โรคที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบและบางครั้งก็รุนแรง