การรักษาอาการเคล็ดขัดยอก - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การรักษาอาการเคล็ดขัดยอกตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ผลกระทบที่รุนแรงไม่มากก็น้อยต่อระบบกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพังผืดและข้อต่อแสดงถึงอาการเคล็ดขัดยอกการฟกช้ำและความเครียดการแพลงเกิดขึ้นได้เฉพาะข้อต่อเท่านั้น ที่ต้องการนี่คือเท้าและ