กะเทย - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

เพศตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
กะเทยเป็นรสนิยมทางเพศที่บุคคลสามารถรู้สึกดึงดูดทางเพศกับเพศของตนเองและอีกฝ่ายหนึ่ง