DERMATOCHALASIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Dermatochalasisตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
การหลบตาผิวหนังหรือเปลือกตาที่เต็มไปด้วยไขมันไม่เพียง แต่เป็นปัญหาทางสายตาเท่านั้น แต่ยังสามารถบดบังการมองเห็นได้อีกด้วย เรากำลังพูดถึงโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยหรือเกี่ยวกับครอบครัว