การบำบัดด้วยตนเอง - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การบำบัดด้วยตนเองตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การบำบัดด้วยตนเองเป็นคำทั่วไปสำหรับการบำบัดในรูปแบบต่างๆที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ขั้นตอนการรักษาด้วยตนเองเป็นของแพทย์ทางเลือก แต่เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์ด้วยตนเองด้วย