การติดเชื้อในหู - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การติดเชื้อในหูตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
แพทย์เข้าใจว่าการติดเชื้อในหูเป็นการเปลี่ยนแปลงของการอักเสบในบริเวณหู อาจเป็นการอักเสบของหูชั้นนอกชั้นกลางหรือหูชั้นใน ขึ้นอยู่กับว่ามีการอักเสบที่ไหนและอย่างไร