อาการไอของผู้สูบบุหรี่ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ไอของผู้สูบบุหรี่ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
โดยทั่วไปคำว่าไอของผู้สูบบุหรี่ใช้เพื่ออธิบายโรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่เกิดจากการใช้ยาสูบ อาการไอของผู้สูบบุหรี่ไม่เป็นอันตรายตามคำนี้เป็นโรคอันตรายที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดช้าลง