TIC AND TOURETTE SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Tic และ Tourette Syndromeตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ด้วยอาการของ Tourette อาการสำบัดสำนวนเรื้อรังหรือความผิดปกติของ tic จะเกิดขึ้น สำบัดสำนวนคือเสียงหรือคำที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมักจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่กระตุกและรวดเร็วที่ควบคุมไม่ได้ (เช่นการกระตุก)