การขาดวิตามิน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การขาดวิตามินตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
การขาดวิตามินโดยทั่วไปเฉียบพลันหรือเรื้อรัง - ทางการแพทย์เรียกว่า hypovitaminosis เป็นภาวะขาดที่อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ การขาดวิตามินที่สามารถรักษาได้ดีโดยการให้ยารับประทาน