การบังคับของความสมบูรณ์แบบ: เมื่อความสมบูรณ์แบบทำให้คุณไม่มีความสุข - พจนานุกรมศัพท์ทางการแพทย์และคู่มือ - ผู้ให้คำปรึกษา

การบังคับของความสมบูรณ์แบบ: เมื่อความสมบูรณ์แบบทำให้คุณไม่มีความสุขตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ความสมบูรณ์แบบเป็นพฤติกรรมครอบงำที่ไม่ทำให้เกิดความผิดพลาด เป็นภาระทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับผลกระทบ แม้ว่าคุณจะพยายาม แต่คุณก็ไม่สามารถหยุดมันได้ มักจะกลัวหรือซ่อนอยู่เบื้องหลัง