ตาบอดสี - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ตาบอดสีตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
ตาบอดสีเป็นหนึ่งในความผิดปกติของการมองเห็นสีและอาจมีมา แต่กำเนิดหรือได้มา ความผิดปกติของการมองเห็นสีบางครั้งเรียกว่าความผิดปกติของการมองเห็นสี ได้แก่ ความบกพร่องในการมองเห็นสีและตาบอดสีในรูปแบบต่างๆ โดยกำเนิด