หลักการทวนกระแส - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

หลักการทวนกระแสตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
หลักการทวนกระแสเป็นหลักการทำงานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิของสัตว์หลายชนิดการหายใจของปลาเช่นฉลามและกระบวนการต่างๆเช่นความเข้มข้นของปัสสาวะของมนุษย์ การขับปัสสาวะของมนุษย์เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่