บีบอัด - การใช้งานและประโยชน์ต่อสุขภาพ - อุปกรณ์ทางการแพทย์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
แพทย์เรียกลูกประคบว่าเป็นแผ่นปิดแผลที่ใช้ในการห้ามเลือดหรือเพื่อป้องกันบาดแผลจากการปนเปื้อน อาจประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกันและมีให้เลือกหลายขนาด