ปัญหาการไหลเวียนโลหิต - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ปัญหาการไหลเวียนโลหิตตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ปัญหาการไหลเวียนโลหิตหรือความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตมักแสดงให้เห็นว่าเป็นความดันโลหิตลดลงหรือระบบไหลเวียนโลหิตอ่อนแอลง อาการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปคือหน้าซีดเหนื่อยเวียนหัวตาคล้ำทั่วไป