ความสงบภายใน - หน้าที่งานและความเจ็บป่วย - KRPERPROZESSE

ความสงบภายในตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ความสงบภายในอธิบายถึงความสามารถในการรักษาความสงบแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายทางจิตใจและตอบสนองต่อพวกเขาอย่างมีเหตุผล ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าความสงบหรือความรอบคอบโดยมีอารมณ์และ